Condition Monitoring

Posudzovanie prevádzkovej spoľahlivosti rotačných strojov prenášajúcich výkon

 • ložiskové uloženia - ložiská, hriadele, domce
 • prevodovky- ozubenia, ložiská, uloženia
 • ventilačné jednotky, kompresory, elektromotory a ostatné zariadenia

Časové záznamy

 • analýza neperiodických dejov
 • CTA analýza ozubených prevodov
 • Meranie a analýza nábehových rámp - odhalenie nevhodných prevádzkových rýchlostí

Termovízne merania

 • zisťovanie kvality elektrických spojov-technický stav elektroinštalácie
 • posúdenie tepelnej izolácie budov, vyhľadávanie tepelných mostov
 • zisťovanie únikov tepelnej energie z technológií
 • zisťovanie polohy teplovodných rúr v podlahe, stene

Analýza vlastných frekvencií konštrukcií

Vystužovanie rámov - Modálna analýza

Vyvažovanie a ustavovanie
Vyvažovanie bez nutnosti demontáže zariadenia.

Vyvažovanie

 • poľnohospodárska technika
 • ventilátory
 • odlučovače
 • roztrieskovače

Optické ustavovanie

Laserové merania a ustavovanie (súosovosť, priamosť, rovinnosť, kolmosť, rovnobežnosť …)

 • spojky
 • remenice
 • valce
Vyvažovanie a ustavovanie

Analýza mazív

Analýza mazív
 • vypracovanie mazacích plánov, tribotechnické výpočty, optimalizácia režimu trenia – odporučenia
 • rozbory plastických mazív a olejov, analýza oterových častíc
 • komplexné riešenia strojných uzlov z hľadiska tribotechniky
 • rýchla analýza obsahu Fe častíc priamo na prevádzke

Výskum, vývoj a poradenstvo

Výskum a vývoj

 • nastavenie meracích metód na mieru zákazníka
 • vývoj meracích systémov na trvalé a pochôdzkové meranie
 • programovanie meracích aplikácií pre potreby zákazníka v prostredí LAB VIEW

Poradenstvo, dozor, konzultácie

 • posudky uložení s valivými ložiskami
 • rozbory valivých ložísk po havárii (vizuálna kontrola, chemický rozbor ložiskového materiálu, metalografický rozbor ložiskových komponentov
 • identifikácia príčin nízkej životnosti ložísk, predčasného výpadku a havárii valivých ložísk
 • komplexné riešenia ložiskových uložení od návrhu po realizáciu
Výskum a vývoj

Online systém
Pomôže Vám riadiť, sledovať a analyzovať Vaše stroje online.

Na posúdenie prevádzkového stavu stroja často nestačí meranie ručnými prístrojmi. Bežné pochôdzkové meranie, hoci aj opakované, je príliš krátke a nezachytí všetky deje, ktoré môžu počas prevádzky stroja nastať. Pre správne posúdenie prevádzkového stavu sú dôležité dlhodobé časové trendy. Vývoj chyby môže byť navyše veľmi rýchly a občasné ručné meranie nemusí poukázať na možné problémy.

Online dáta

inštalácia
nastavenie
spravovanie

História dát

sledovanie vývoja poruchy
možnosť spätnej analýzy

Online dáta

Zobrazenie v grafoch

prehľadné zobrazenie
možnosť editovania, export údajov
funkcia ALARM

Mobilne prispôsobené

dostupné vždy a všade
podpora ANDROID +IOS

Objavte skvelé funkcie online

Zvýšte životnosť a prevádzkú spoľahlivosť strojov, znížte neplánované prestoje strojov

Monitorovanie Vaších strojov online

Na základe našich dlhoročných skúseností sme vyvinuli špecializovaný online systém. Je určený pre trvalé sledovanie mechanických vibrácií a stavu valivých ložísk.

Prihlásenie zákazníka
Monitorovanie Vaších strojov online

Kontakt

v prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať

TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA, spol. s r.o., Prešov
Jilemnického 3
080 01 Prešov
Tel.: +421 915 302 003   Tomáš Goč
        +421 907 040 170   Oto Beňa

Hlavnou činnosťou spoločnosti Technická diagnostika spol. s r.o., Prešov je posudzovanie prevádzkového stavu strojov a zariadení. Výsledkom posúdenia stroja je určenie problémových uzlov a doporučenie riešenia pre zlepšenie prevádzky.

© 2021 TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA